Jan Dezyderiusz Pol(June 11, 2013)

Charakter wykonywania kary pozbawienia wolności z
musza państwo do szukania
sprawnych mechanizmów nadzoru. W celu zapewnienia osobom pozbawionym wolności
odpowiednich warunków bytowych standardy stawiają pewne, trudno osiągalne wymagania.
Nie mniej istotne znaczenie odgrywa także kontrola społeczna, spraw
owana między innymi
przez organizacje pozarządowe, charytatywne, Rzecznika Praw Obywatelskich
i wolontariuszy.Kontrola-społeczna-nad-wykonywaniem-kary-2011.pdf download View | Download