Nauka i hobby

Zakres zainteresowań badawczych:

  • polityka penitencjarna
  • resocjalizacja penitencjarna
  • religijność społeczeństwa polskiego
  • patologie życia społecznego
  • wypalenie zawodowe pracowników i wolontariuszy
  • duszpasterstwo więzienne
  • socjologia