O mnie

Od 1992 roku jestem związany z Warszawą.

Praca magisterska (1992) z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej obroniona w Papieskiej Akademii Teologicznej, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie.

Praca doktorska (2006)  na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 1996-1998 byłem stypendystą Albert Ludwigs Universitaet Freiburg i Br. /Niemcy/.
W latach 2002-2005 odpowiadałem za dział szkoleń oraz formację pracowników i wolontariuszy Caritas w Polsce.

Od roku 1998 do 2019 roku byłem wykładowcą akademickim Instytutu Politologii /Katedra Polityki Społecznej/ WNHiS Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej w bazie ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-3625-6361

Od 2017 roku wspieram i koordynuję działania duszpasterskie w biurze Naczelnego Kapelana Więziennictwa w CZSW.

Obecnie jestem adiunktem w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarnych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie https://www.swws.edu.pl.

Należę do:

  • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej
  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  • Polskie Towarzystwo Penitencjarne.

Od roku 2000 udzielam się jako doradca duchowy w Ruchu Equipes Notre Dame /www.end.org.pl/