Jan Dezyderiusz Pol(March 3, 2013)

Artykuł złożony do księgi pamiątkowej wydanej z okazji 70 lat życia zakonnego i 50-lecia pracy pisarsko-historycznej o. Anzelma Szteinke ofm.
Obejmuje analizę relacji -resocjalizacji z religijnością w aspekcie historycznym i współczesnym, a w drugiej części opisuje losy zakonników franciszkańskich, którzy doświadczyli uwięzienia.J.D.Pol-księga-pamiątkowa-A.Szteinke-20131.pdf download View | Download