(January 12, 2023)

„Izolacja, utrata wolności i problemy, które generuje pozbawienie wolności oraz przebywanie w więzieniu, jest dla wielu ludzi światem peryferii społecznych. Osoby przeżywające odosobnienie w przestrzeni, w której wolność jest szczególnie ceniona, są nieustannie w zainteresowaniu autorów różnych dziedzin naukowych. Niniejsza publikacja prezentuje interdyscyplinarne analizy naukowe obejmujące problematykę izolacji oraz konsekwencji z niej wynikających. Tematyka poruszona w poszczególnych
rozdziałach pozwala na zrozumienie czynników psychologicznych, społecznych i prawnych determinujących izolację i życie więźniów. Te zagadnienia z pewnością będą interesujące dla osób zainteresowanych profesjonalnie realizowaną resocjalizacją penitencjarną oraz problematyką skoncentrowaną na osobach pozbawionych wolności. Publikacja ta może być przydatna zarówno środowisku akademickiemu, wykładowcom i studentom, a także pasjonatom resocjalizacji.”POL_Interdyscyplinarnie-o-czlowieku-w-wiezieniu-2022.pdf download View | Download