(March 13, 2013)

Omawiając aspekty kary pozbawienia wolności, należy pamiętać, iż zawsze funkcjonują one dwutorowo, powodując określone konsekwencje, które warto rozpatrywać w kontekście osób pozbawionych wolności, jak i ich rodzin. Różne są owe konsekwencje dla rodziny i różne dla więźnia. Członkowie najbliższej rodziny zadają sobie zasadne pytania o to, jaki wróci on po odbyciu kary.Więżniowie-i-ich-rodziny-Kielce-2008.pdf download View | Download