(February 28, 2013)

Roczniki socjologii rodziny-2011
Rodzina w Polsce ma utrwaloną pozycję społeczną. Od lat przemiany w różnych
dziedzinach życia powodują, że „nowe” i „stare” problemy oddziałują na jej strukturę
i funkcjonowanie. Omawiając kolejne aspekty dostrzega się, że pragnienie szczęścia
rodzinnego nadal może być zaburzone przez różnorakie patologie. Wybierając określone
zagadnienia, zauważamy ich aktualność i mamy świadomość, że każde z nich może być
przedmiotem kolejnej szczegółowej analizy badawczej, aby było mniej męczenników,
a więcej szczęściarzy.Roczniki-socjologii-rodziny-2011-J-Pol.pdf download View | Download