Jan Dezyderiusz Pol(January 8, 2014)

Tematyka artykułu koncentruje się na ważnym aspekcie obecności w jednostkach penitencjarnych duchownych, którzy działali jako kadra realizująca proces naprawczy
i resocjalizacyjny, a także byli więźniami systemu komunistycznego. Na przestrzeni wieków, w jednym i drugim charakterze, w tym gronie byli także zakonnicy franciszkańscy. Źródła
historyczne potwierdzają ich udział w powstaniach narodowych przeciwko zaborcom, co skutkowało karą zesłania na Syberię.Resocjalizacja-–-posługa-–-ofiara.pdf download View | Download