(December 29, 2015)

W temat konferencji „Resocjalizacja, reintegracja, inkluzja – współczesne inspiracje dla teorii i praktyki” wpisują się, między innymi, kwestie związane z wykluczeniem osób, które nie funkcjonują prawidłowo w strukturze społecznej, także tych odbywających karę pozbawienia wolności. Uzasadnione wydaje się więc w świetle poruszanej tematyki podjęcie rozważań o inspiracjach religijnych i ich roli w resocjalizacji penitencjarnej.Jan-Dezyderiusz-Pol-Religijne-inspiracje-w-resocjalizacji-penitencjarnej2.pdf download View | Download