Jan Dezyderiusz Pol(April 19, 2013)

Opis: W realiach polskich od pewnego czasu daje się zauważyć działania mające na celu wypracowanie rozwiązań prawnych służących zwiększeniu efektywności resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Znaczącym wydarzeniem było wprowadzenie „nowego” Kodeksu karnego wykonawczego w 1997 roku. Przyjęte wówczas rozwiązania i konsekwencje tej reformy zwiastowały wejście w praktykę penitencjarną nowoczesnych form pracy z osadzonymi. Dynamika procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych doprowadziła do tendencji rozwijających swobodę inicjatyw oraz do poszukiwania nowych sposobów funkcjonowania państwa i obywatela.Praca-socjalna-w-polityce-i-resocjalizacji-penitencjarnej.pdf download View | Download