(July 12, 2021)

„Niniejsza publikacja, którą cechuje interdyscyplinarność, jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Więzienie jako terytorium, przestrzeń, budynek, a przede wszystkim, jako miejsce izolacji osób pozbawionych wolności, jest obszarem o niezwykle imponujących powiązaniach. Książka dedykowana jest praktykom resocjalizacji, pedagogom, socjologom, pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej. Być może sięgną po nią kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni czy historycy… Adresatami publikacji mogą być oczywiście studenci pedagogiki, socjologii, psychologii i  prawa, jak również osoby, które interesują się problematyką penitencjarną”.

Spis treści

Wprowadzenie 7

O. Dr Jan Dezyderiusz Pol OFM
Więzienie i penitencjarystyka – relacje /nie/oczywiste 11

Dr Małgorzata Kuć
Środki odziaływania penitencjarnego na gruncie prawa karnego wykonawczego 25

Dr Bartosz Kułan
Budynek więzienia jako miejsce odbywania kary w ujęciu badań historycznych 61

Dr Mariusz Paweł Kuryłowicz
Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw – Zakład Karny jako miejsce izolacji 87

Dr Kamil Miszewski
Walka i kooperacja. O wzajemnych relacjach funkcjonariuszy i skazanych 101

Mgr Roman Pomianowski
Mgr Agnieszka Nowogrodzka Wyuczona bezradność – psychologiczna bariera w resocjalizacji? 123

Prof. zw. dr hab. bp Janusz Mastalski
Bariery i szanse resocjalizacji więźniów w kontekście ich religijności. Perspektywa pedagogiczna 145

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Znaczenie więzienia w ujęciu teologii katolickiej 169

Dr hab. Krzysztof Andrzej Wojcieszek, prof. SWWS
Więzienie jako szkoła wolności? 195

Dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UKSW
Polityk społeczny patrzy na więzienie 217O-wiezieniu-interdyscyplinarnie-2021.pdf download View | Download