(March 13, 2013)

Artykuł mówi o tym, iż dzisiaj, w dobie panowania mediów mamy do czynienia w wychowaniu z pewnym kryzysem wartości. Niektóre wartości moralne, jak na przykład „uczciwość” i „empatia”, są przytaczane w tekstach szkolnych zbyt rzadko.

Autor analizuje utwory z podręczników języka polskiego do klasy 4, 5 i 6, wykazując ich rolę w profilaktyce i wychowaniu ku wartościom.
W końcowej części zostały zaprezentowane badania przeprowadzone w szkołach warszawskich w latach 2007 i 2008: „Jak licealiści wartościują rzeczywistość? Od wartości do wartościowania”.J-POL-artykuł-Tarnów-2010.pdf download View | Download