Jan Dezyderiusz Pol(April 19, 2013)

„Bractwo Więzienne” w Polsce jako forma działania wolontariatu wśród więźniów. Ostatnie dziesięciolecie XX w. przyniosło istotne zmiany w polskiej rzeczywistości. Wśród tych przemian pojawiła się także możliwość rozszerzenia działalności wolontariatu w aresztach i zakładach karnych. Praca ta, choć związana jest z ogromnym wysiłkiem psychicznym i zaangażowaniem osobistym, może
uzupełniać proces resocjalizacji.Bractwo-Więzienne-wolontariat-wśród-więźniów.pdf download View | Download