Pliki PDF

Praca socjalna w polityce i resocjalizacji penitencjarnej

Praca-socjalna-w-polityce-i-resocjalizacji-penitencjarnej.pdf download View | Download
Summary: Opis: W realiach polskich od pewnego czasu daje się zauważyć działania mające na celu wypracowanie rozwiązań prawnych służących zwiększeniu efektywności resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Znaczącym wydarzeniem było wprowadzenie „nowego” Kodeksu karnego wykonawczego w 1997 roku. Przyjęte wówczas rozwiązania i konsekwencje tej reformy zwiastowały wejście w praktykę penitencjarną nowoczesnych form pracy …

Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności i jej konsekwencje dla rodziny

Więżniowie-i-ich-rodziny-Kielce-2008.pdf download View | Download
Summary: Omawiając aspekty kary pozbawienia wolności, należy pamiętać, iż zawsze funkcjonują one dwutorowo, powodując określone konsekwencje, które warto rozpatrywać w kontekście osób pozbawionych wolności, jak i ich rodzin. Różne są owe konsekwencje dla rodziny i różne dla więźnia. Członkowie najbliższej rodziny zadają sobie zasadne pytania o to, jaki wróci on po …
Keywords: 2008

Marginalizacja więźniów-problem skazanych czy społeczeństwa

Marginalizacja-10.10.2007.pdf download View | Download
Summary: Zjawisko wykluczenia sp ołecznego stało się w ostatnich kilkunastu latach przedmiotem szczególnego zainteresowania przedstawicieli nauk społecznych. Profesjonaliści społeczni, jak na przykład pedagodzy i socjologowie w różny sposób definiują zarówno pojęcie „ekskluzji”, jak i jeg o synonimy, takie jak: „marginalizacja”, „nowe ubóstwo”, „underclass”.
Keywords: 2007

Czy religia jest w więzieniu potrzebna?

Czy-religia-jest-w-więzieniu-potrzebna-do-druku-2010.pdf download View | Download
Summary: Próbę odpowiedzi na to (zgodnie z zamysłem autora nieco prowokacyjne) pytanie , warto poprzedzić rozważaniami dotyczącymi pojęcia religii oraz wiążącej się z omawianym zagadnieniem – resocjalizacji.
Keywords: 2010

Dobór treści nauczania elementem profilaktyki i wychowania ku wartościom – starsze klasy szkoły podstawowej. Analiza na podstawie programu nauczania języka polskiego „Słowa jak klucze II”

J-POL-artykuł-Tarnów-2010.pdf download View | Download
Summary: Artykuł mówi o tym, iż dzisiaj, w dobie panowania mediów mamy do czynienia w wychowaniu z pewnym kryzysem wartości. Niektóre wartości moralne, jak na przykład „uczciwość” i „empatia”, są przytaczane w tekstach szkolnych zbyt rzadko. Autor analizuje utwory z podręczników języka polskiego do klasy 4, 5 i 6, wykazując ich …
Keywords: 2010

Resocjalizacja - posługa - ofiara. Wybrane przykłady więziennych losów duchownych.

J.D.Pol-księga-pamiątkowa-A.Szteinke-20131.pdf download View | Download
Summary: Artykuł złożony do księgi pamiątkowej wydanej z okazji 70 lat życia zakonnego i 50-lecia pracy pisarsko-historycznej o. Anzelma Szteinke ofm. Obejmuje analizę relacji -resocjalizacji z religijnością w aspekcie historycznym i współczesnym, a w drugiej części opisuje losy zakonników franciszkańskich, którzy doświadczyli uwięzienia.

Szczęściarze i męczennice, czyli o wybranych dysfunkcjach we współczesnej rodzinie

Roczniki-socjologii-rodziny-2011-J-Pol.pdf download View | Download
Summary: Roczniki socjologii rodziny-2011 Rodzina w Polsce ma utrwaloną pozycję społeczną. Od lat przemiany w różnych dziedzinach życia powodują, że „nowe” i „stare” problemy oddziałują na jej strukturę i funkcjonowanie. Omawiając kolejne aspekty dostrzega się, że pragnienie szczęścia rodzinnego nadal może być zaburzone przez różnorakie patologie. Wybierając określone zagadnienia, zauważamy ich …

Isolation depicted with art – the role of culture in prison reality

Kultura-i-Edukacja-2011-ISOLATION-DEPICTED-WITH-ART-J.Pol_.pdf download View | Download
Summary: Kultura i Edukacja 2011, No. 6 (85) ABSTRACT Th e article concerns the role of culture in conditions of isolation in prison. Th e author argues that cultural activities are (together with education, work, or exercise) important in infl uencing the behavior of inmates in penitentiaries. People who are serving …
Keywords: 2011