Pliki PDF

Duszpasterstwo więzienne w Polsce w perspektywie 25 lat doświadczeń pastoralno-resocjalizacyjnych

PWP-96-Jn-Dezyderiusz-Pol-Duszpasterstwo-więzienne.pdf download View | Download
Keywords: 2017, resocjalizacja

Od ekskluzji do inkluzji. Rodzina polska w wybranych aspektach życia społecznego

Od-ekskluzji-do-inkluzji-JD-POL-2015.pdf download View | Download
Keywords: 2015, rodzina, życie społeczne

Social work in the penitentiary policy and rehabilitation in Poland and in selected EU countries

Social-work-in-the-penitentiary-and-reh-na-www.2017.pdf download View | Download
Keywords: 2017

Przewodnik na pograniczu wolności. Duszpasterz „z wolności” w więzieniu.

duszp.-na-pograniczu-art-J.D.Pol-2017.pdf download View | Download
Keywords: 2017

Religijne inspiracje w resocjalizacji penitencjarnej

Jan-Dezyderiusz-Pol-Religijne-inspiracje-w-resocjalizacji-penitencjarnej2.pdf download View | Download

Kontrola społeczna nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności

Kontrola-społeczna-nad-wykonywaniem-kary-2011.pdf download View | Download
Keywords: 2011

Podstawy aksjologiczne procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności

Podstawy-aksjologiczne-procesu-resocjalizacji-osób-pozbawionych-wolności.pdf download View | Download
Keywords: 2002

Bractwo Więzienne - wolontariat wśród więźniów

Bractwo-Więzienne-wolontariat-wśród-więźniów.pdf download View | Download
Keywords: 2004