O mnie

Jan Dezyderiusz PolOd 1992 roku jestem związany z Warszawą.
W latach 1996-1998 byłem stypendystą Albert Ludwigs Universitaet Freiburg i Br. /Niemcy/ zgłębiając zagadnienia Caritawissenschaft oraz Christliche Sozialarbeit.

Od 1998 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Politologii początkowo jako asystent w Studium Pracy Socjalnej Caritas, a następnie od 2007 roku jako adiunkt w Katedrze Polityki Społecznej WNHiS Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zaproszony do poznawania środowiska osób aktywnych w pracy charytatywnej, w latach 2002-2005 odpowiadałem za dział szkoleń oraz formacji pracowników i wolontariuszy Caritas w Polsce.

Praca magisterska (1992) z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej obroniona w Papieskiej Akademii Teologicznej, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie.
Temat pracy: Naród jako wartość w Listach Pasterskich Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Promotor: ks. dr Edward Formicki, recenzent: ks. prof. dr hab. Jan Wal.
Uzyskany tytuł zawodowy: magister teologii.

Praca doktorska (2006) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Temat pracy: Religia w resocjalizacji osób pozbawionych wolności (promotor: ks. prof. dr hab. Jarosław Koral, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Potocki; prof. dr hab. Krystyna Ostrowska). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

  Należę do:

  • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej (od 2007)
  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne (od 2010)
  • Polskie Towarzystwo Penitencjarne (od 2011)

Od roku 2000 zajmuję się również duszpasterstwem małżeństw jako doradca duchowy w Ruchu Equipes Notre Dame /www.end.org.pl/