Nauka i hobby

Zakres zainteresowań badawczych

Patologie życia społecznego – zasięg i zakres patologii oraz ich oddziaływanie na życie społeczne w kontekście pracy socjalnej i polityki społecznej – profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom.

Religia i religijność współczesnego społeczeństwa polskiego – świat wartości oraz badania religijności wskaźnikami i determinantami religijności funkcjonującymi w socjologii religii w podejmowanych badaniach nad religijnością w Polsce. Wpływ religii i praktyk religijnych na osoby pozbawione wolności.

Polityka penitencjarnawspółczesne nurty resocjalizacji penitencjarnej w Polsce i za granicą. Modyfikacje systemów penitencjarnych oraz korelacja z pomocą społeczną i pracą socjalną wobec osadzonych i opuszczających jednostki penitencjarne /resocjalizacja penitencjarna i pomoc postpenitencjarna/.

Wypalenie zawodowe pracowników i wolontariuszy pomocy społecznej i pracy socjalnej – czynniki prowadzące do wypalenia zawodowego, metody radzenia sobie z procesem wypalenia zawodowego.

Duszpasterstwo więzienne – regulacje prawne oraz praktyka stosowana w realiach polskich jednostek penitencjarnych oraz efektywność oddziaływań pastoralnych.

Problemy i kwestie społeczne – na tle przemian społeczno gospodarczo politycznych istotne działania i aktywność państwa w minimalizowaniu negatywnych konsekwencji aktualnych problemów społecznych. Aktywność i sposób działania organizacji pozarządowych niosących pomoc i ich wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Hobbystycznie interesuję się literaturą i poezją a także motoryzacją i wędkarstwem.